Når du bruker en portrettmodus på et moderne mobilkamera, er det ofte bruk av effekten «boken» som er det mest karakteristiske. Fokus på ansiktet, og mindre fokus på resten av bildet, gir en spennende effekt. Men bruker vi denne effekten for mye nå?

30 Nov 2019